Lập Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Lập Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

Kế hoạch bảo vệ môi trường là loại hồ sơ vô cùng quan trọng dành cho những doanh nghiệp sắp đi vào hoạt động. Loại hồ sơ này giúp phân tích, đánh giá tình trạng môi trường, ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp với việc bảo vệ môi trường xung quanh.

Hồ sơ này được lập 1 lần và sử dụng mãi mãi nếu doanh nghiệp không thay đổi quy mô, quy trình, công nghệ sản xuất.

Lập hồ sơ hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở pháp lý:

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015.

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT , ban hành ngày 29/05/2015, của bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Những đối tượng cần phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường:

- Những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chuẩn bị đi vào hoạt động có quy mô vừa và nhỏ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐCP.

- Nếu doanh nghiệp hoạt động tại 2 nơi khác nhau thì việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại nơi theo đề nghị của chủ doanh nghiệp.

 Những đối tượng không cần phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường:

- Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhỏ.

- Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

- Dịch vụ thương mại, đồ gia dụng, hàng hóa tiêu dùng, buôn bán các sản phẩm.

- Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.

- Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ.

- Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

Quy trình lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường:

- Nhận các thông tin, tài liệu, các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án từ Chủ Đầu Tư
- Tiến hành khảo sát thực tế

- Đánh giá tác động ô nhiễm, đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và giám sát chất lượng môi trường.

- Trình nộp Sở Tài Nguyên và Môi Trường đối với các dự án trong phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

- Trình nộp Phòng Tài Nguyên và Môi Trường cấp Quận, Huyện đối với các dự án không nằm trong phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Thời gian thẩm định và phê duyệt hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ xem xét, xác nhận đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư này. Đối với trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do quy định tại Phụ lục 5.8 Thông tư này.

 

Tin liên quan
Hotline tư vấn

Hỗ trợ KH
Hotline (Ms. Thùy Anh):
0941 777 519

Liên hệ báo giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây