Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Hồ sơ báo cáo công tác bảo vệ môi trường được xem là một hình thức để đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và định kỳ báo cáo về cơ quan chức năng có thẩm quyền (cụ thể là các Phòng TNMT, các chi cục BVMT).

Mục tiêu chính của việc này là đánh giá lại toàn bộ hiện trạng môi trường tại các cơ sở trong thời gian qua từ đó tiến hành đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường nơi dự án hoạt động.

Lập hồ sơ hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở pháp lý:

  • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;
  • Nghị định số 18/2015/NĐCP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Nghị định số 40/2019/NĐCP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
  • Thông tư số 25/2019/TTBTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐCP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Những đối tượng cần lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Điều 3, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) và Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo Điều 24, Luật Bảo vệ môi trường 2014).

- Các đối tượng có thể là:

 + Khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ (hơn 10 phòng trọ).

 + Phòng khám, bệnh viện.

 + Trường học, nhà hàng.

 + Chung cư, tòa nhà, các công trình xây dựng, các khu công nghiệp, khu dân cư, trung tâm thương mại và Siêu thị.

Quy trình thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

  - Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án để làm báo cáo môi trường.

  - Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

 - Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.

 - Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.

 - Đánh giá các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố Cơ sở đang thực hiện.

 - Đề xuất phương án xử lý nước thải, xử lý khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

 - Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng (Sở TNMT, các Phòng Môi trường Quận Huyện, …).

Thời gian nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

 - Đối với chủ đầu tư các khu/cụm công nghiệp theo quy định tại Khoản 8 điều 47 của quyết định số: 63/2012 QĐ-UBND ngày 12/12/2012.

+ Thời gian nộp báo cáo lần 1: vào tháng 07 hàng năm.

+ Thời gian nộp báo cáo lần 2: vào tháng 03 của năm sau.

- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong và ngoài khu/cụm công nghiệp theo quy định tại Khoản 6 Điều 48 và Khoản 3 Điều 50 của quyết định số:

63/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2012.

+ Thời gian nộp báo cáo định kỳ: vào tháng 3 của năm sau.

Nanoen

---------------------

Công ty TNHH Xây Dựng- Công Nghệ Môi Trường Nano
Hotline:
0941 777 519 (Ms. Thùy Anh)
Email: nanoentech@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nanoentech

Tin liên quan
Hotline tư vấn

HOTLINE Hỗ trợ KH
Mr. Trung Nhân: 0941 777 519
Mr. Ngọc Huy: 0907 803 678 - 0901 229 798

Liên hệ báo giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây